FYZIOTERAPIE PRO DĚTI

Rehabilitace dětí je trochu odlišná od té pro dospělé a není pravda, že děti jsou jen malí dospělí.

Žádný dospělý nezvládne tolik pohybových vzorů jako dítě v prvním roce života (od narození do samostatné chůze). V tak krátkém časovém období se dítě učí komplexní pohybové stereotypy, které si s sebou nese i do dospělosti.

V ambulanci dětské fyzioterapie nejčastěji řeším vzniklé „obtíže“ v pohybovém vývoji jako je predilekce hlavičky, zvýšené svalové napětí tzv. hypertonus, vadné držení těla, skolióza, poúrazové stavy a mnoho dalšího.

Pokud Vaše dítě již nějaké speciální potřeby má, stává se rehabilitace nezbytnou součástí života nejen pro něj, ale i pro Vás rodiče.

Cílem mé práce je těmto „obtížím“ předcházet a být pro rodiče takovým průvodcem, kdy se snažím najít způsob, jak začlenit různé terapeutické metody a postupy do každodenního života.

Vždy ocením, když se do „terapie“ zapojí celá rodina.

Důležitou součástí je informovat a to nejen rodiče, o tom, jak by měl vypadat pohybový vývoj dětí a jak jim zdánlivě neubližovat „nevhodnou manipulací“ a používáním neadekvátních pomůcek.

V dnešní době jsou rodiče zahlceni nadbytečným množstvím informací z internetu. Je to pochopitelné, informace si dohledávají, neboť chtějí pro své dítě to nejlepší. Informace však mohou být mylné a zavádějící a jejich nekonzistence může vést k nejistotě.

Jsem velmi ráda, že se na mě rodiče obracejí i pokud teprve čekají přírůstek do rodiny. Nemusí tak sedět několik hodin u počítače a „hledat“ co je/bude pro jejich děťátko to nejlepší.

V plánovaných seminářích či kratších setkáních si řekneme, že je nejlepší používat svou intuici a zdravý selský rozum a že není nutné „propadat“ módním trendům a že pro správný pohybový vývoj není třeba kupovat všechny pomůcky, které dnešní trh nabízí.