Přeskočit na obsah

FYZIOTERAPIE PRO DĚTI

Velmi mě těší Vaše návštěva mých webových stránek.
Fyzioterapii a nejen té dětské se věnuji již přes třináct let a je to obor, který mě i po tolika letech neustále fascinuje a překvapuje. Rehabilitace dětí je trochu odlišná od té pro dospělé a není pravda, že děti jsou jen malí dospělí. Žádný dospělý nezvládne tolik pohybových vzorů jako dítě v prvním roce života. V tak krátkém časovém období se dítě učí komplexní pohybové stereotypy, které si s sebou nese do dospělého věku.

Často se mě v ordinaci ptáte co dětský fyzioterapeut/fyzioterapeutka řeší a s čím vším vám může pomoci. Fyzioterapie řeší nejen vzniklé „obtíže“ v pohybovém vývoji (predilekce hlavičky, polohové deformity, různé asymetrie a mnoho dalšího), ale v ideálním případě působí preventivně, tak aby případné „vady“ vůbec nevznikly.

Co nejčastěji řeším ve své ordinaci u dětí?

  • poradna psychomotorického vývoje (většinou se jedná o preventivní konzultace v daném pohybovém milníku – 6 tý, 3/6/9/12 měsíci)
  • opoždění ve vývoji
  • předčasně narozené děti
  • vrozené vývojové vady
  • neurologické a ortopedické diagnózy
  • respirační problematika
  • téma dětské nohy – valgózní kotníky, ploché nohy, výběr vhodných bot + vyšetření na podoskopu

Mým cílem a důležitou součástí mé práce je informovat rodiče o tom, jak by měl vypadat pohybový vývoj dětí a jak jim zdánlivě neubližovat „nevhodnou manipulací“ a používáním neadekvátních pomůcek.

Dnes jsou rodiče zahlceni nadbytečným množstvím informací z internetu (a nejen z internetu). Získané informace však mohou být mylné a zavádějící a jejich nekonzistence může vést k nejistotě.

V poslední době mě velmi často oslovují rodiče, kteří mají zájem přijít se svým dítkem na preventivní návštěvu, kdy si chtějí jen tyto informace ucelit a znovu nalézt ten správný nadhled a rodičovskou intuici, která se občas ztratí. Tyto návštěvy vždy velmi vítám a to z toho důvodu, že mám na vás a vaše dítko dostatek času, kdy můžeme veškeré vaše otázky probrat a i když Vám občas něco ne-doporučím, vždy vám vysvětlím proč tomu tak je.

V ordinaci jste se mě často ptali, zda nenapíši nějaké články o dětské fyzioterapii a to mě vedlo k rozhodnutí Vám toto přání splnit, i když trochu jinou formou. V hlavní nabídce, v sekci „Rozhovory“ můžete nalézt sérii podcastů, kde jsem se snažila zodpovědět veškeré obecné otázky, které vás zajímaly.

Tyto podcasty však neslouží jako online poradna. Pokud vaše dítko nějaké speciální potřeby má, je vhodné navštívit fyzioterapeuta/fyzioterapeutku v místě vašeho bydliště.

Těším se na setkávání s Vámi

Chcete si rezervovat termín návštěvy?

Objednání je možné kdykoliv ve všední den od 08.00 do 16.00 hodin